Om

Per Kramer

Kontakt:

Per Kramer

Havbo 21, Høruphav, 6470 Sydals

Telefon: +45 40 42 27 42

Skype: Per.Kramer2

Mail: pk@ges.nu

CVR nr: 3645 1076

Det er en meget spændende fremtid indenfor de store områder Energi og Recycling, vi står overfor i disse år.

I mange tillfælde er der en væsentlig indgriben i begge områder, når lovgivningen ændres bare en lille smule. Alternative vedvarende energikilder bliver der konstant forsket i. Vind, vand, jord og sol er blot nogle af de store linier. Indenfor faste brændselsformer er kullet på vej ud. A-kraften bliver ligeledes udfaset.

 

Vi vil i årene fremover blive påkrævet at kildesortere affaldet mere og mere. Dette betyder bl.a., at lande som Danmark, Sverige og Tyskland vil have behov for at supplere kraftvarmeværkernes dalende affaldsmængder med affald udefra. England og Irland har eksporteret affald i godt 4 år nu. Skotland er også kommet med gennem de seneste år. Green Energy Supply har netværket og kan være behjælpelig med importen.

 

Ydermere kan Green Energy Supply levere mange alternativer, som helt eller delvist kan supplere de mange danske flis- og pillefyrede værker. Der er bl.a. sukkerrør (Sugar Cane Bagasse), Akacietræ, kokos skaller, restprodukter fra oliven-, solsikke- og palme-olie produktion rundt om i verden (Olive cake, Sunflower Husk pellets, Palm Kernel Shells (PKS)). Der skal dog relativt store mængder til, for at få logistikken til at gå op med den lange transport af disse varer, men det kan sagtens lade sig gøre.